คำว่า ' ความยั่วยวน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า temptation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fascination; banter; allure; seductiveness; attraction
คำที่คล้ายกัน : ความยั่วยวนใจ
ตัวอย่างประโยค : การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ