คำว่า ' ความเจ็บปวด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า painful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bitter; pain; ache; sore
คำที่คล้ายกัน : ความเจ็บ
ตัวอย่างประโยค : เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อหมอผ่าเอากระสุนออก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ