คำว่า ' ความคิดริเริ่ม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า intuitiveness
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : origination
ตัวอย่างประโยค : นักออกแบบทุกคนควรมีความคิดริเริ่มเป็นของตัวเอง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ