คำว่า ' คงจะ ' ( AUX )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า may
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : might; perhaps; possibly; maybe
คำที่คล้ายกัน : อาจจะ, คง, อาจ
ตัวอย่างประโยค : เขาคงจะลาออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้แน่นอน
ความหมายภาษาไทย : เป็นคำช่วยกริยาบอกลักษณะของการคาดคะเน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ