คำว่า ' ของธรรมดา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ordinary
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : natural thing; common
คำที่คล้ายกัน : เรื่องธรรมดา, เรื่องปกติ
ตัวอย่างประโยค : การตายเป็นของธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ