คำว่า ' ขวานฟ้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า stone axe
คำที่คล้ายกัน : ขวานหิน
หน่วยนับ : เล่ม
ความหมายภาษาไทย : ขวานที่ทำด้วยหินในยุคหิน เข้าใจกันว่าตกลงมาจากฟ้าเมื่อเวลาฟ้าผ่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ