คำว่า ' ขด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า coil
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ring; circle; loop; curl
คำที่คล้ายกัน : ม้วน
หน่วยนับ : ขด
ตัวอย่างประโยค : รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของขดลวดทองแดงหรือสารเรืองแสง
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่เป็นวงๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ