คำว่า ' ขณะนี้ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า at present
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : at this time; at this moment; now
คำที่คล้ายกัน : ตอนนี้, ช่วงนี้, เวลานี้, บัดนี้, ปัจจุบันนี้
ตัวอย่างประโยค : สภาพการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีขณะนี้ได้พัฒนาขึ้นแล้ว
ความหมายภาษาไทย : ณ เวลานี้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ