คำว่า ' ขณะนั้น ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า at that time
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : at that moment
คำที่คล้ายกัน : ในเวลานั้น, ในตอนนั้น
ตัวอย่างประโยค : ผลงานของศิลปินที่เกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะท้อนภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก
ความหมายภาษาไทย : ณ เวลานั้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ