คำว่า ' ขณะที่ ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า when
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : while; as
คำที่คล้ายกัน : ขณะเมื่อ, ระหว่างที่
ตัวอย่างประโยค : เงินออมของประชาชนลดลง ขณะที่เงินกู้ในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ