คำว่า ' ขณะเดียวกัน ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า at the same time
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : meanwhile; simultaneous; in the meantime
ตัวอย่างประโยค : ทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนำอุปกรณ์การเรียนมาขายให้แก่ผู้ปกครองในราคาถูกขณะเดียวกันก็ลดค่าเทอมลง 10%
ความหมายภาษาไทย : ณ เวลาเดียวกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ