คำว่า ' ขณะ ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า while
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : meanwhile; in the meantime; meantime
คำที่คล้ายกัน : ขณะที่, ระหว่างที่
ตัวอย่างประโยค : ครูสั่งนักเรียนว่าขณะกินห้ามเล่น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ