คำว่า ' ขจี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be verdant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be lush; be grassy; be green; be fresh
คำที่คล้ายกัน : งามสดใส
ตัวอย่างประโยค : ต้นข้าวเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ