คำว่า ' ขจิริด ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า small
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tiny; little; diminutive; minute; puny; wee; pygmy
คำที่คล้ายกัน : กระจิริด, จิ๊ด, จ้อย, น้อย, เล็ก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ