คำว่า ' ขจิต ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า decorate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ornament; adorn; bedeck; embellish; set
คำที่คล้ายกัน : ประดับ, ตกแต่ง




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ