คำว่า ' ขจัดขจาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า scatter
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : disperse; dispel; spread around
คำที่คล้ายกัน : กระจัดกระจาย, กลาดเกลื่อน, เกลื่อน, กระจาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ