คำว่า ' ขจัด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า expel
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : get rid of; wipe out; dispel; drive away; eliminate; eradicate; remove
คำที่คล้ายกัน : กำจัด, ขับไล่
ตัวอย่างประโยค : การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ