คำว่า ' ขจอก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า crippled
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : limping; lame
คำที่คล้ายกัน : ง่อย, ขาเขยก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ