คำว่า ' ขจร ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า spread
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : diffuse; extend; be disseminated; reek
คำที่คล้ายกัน : ฟุ้ง, กระจาย, แผ่กว้าง, แพร่, ฟุ้งกระจาย
ตัวอย่างประโยค : กลิ่นของบุหงารำไปขจรไปทั่วห้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ