คำว่า ' ขงจื๊อ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Confucius
ตัวอย่างประโยค : ในกลางปีค.ศ.1973 ได้มีการรณรงค์ต่อต้านลัทธิขงจื๊ออย่างขนานใหญ่ในจีน
ความหมายภาษาไทย : ชื่อศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของจีน มีศาสดาชื่อขงจื๊อ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ