คำว่า ' การจับปลา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fishing
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fishery
ตัวอย่างประโยค : การจับปลาด้วยมือได้ทำยาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ