คำว่า ' การฆ่าฟัน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า killing
ตัวอย่างประโยค : การฆ่าฟันนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ