คำว่า ' การเกษียณอายุ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า retirement
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : superannuation
ตัวอย่างประโยค : การเกษียณอายุราชการของนายอำเภอทำให้ชาวบ้านที่รักเขาพลอยใจหาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ