คำว่า ' สหพันธ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า union
คำที่คล้ายกัน : สมาพันธ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ