คำว่า ' ก้อนอิฐ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า brick
คำที่คล้ายกัน : อิฐ
หน่วยนับ : ก้อน
ตัวอย่างประโยค : ก้อนอิฐวางเรียงรายอยู่หน้าบ้าน
ความหมายภาษาไทย : ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ