คำว่า ' ครึ้มอกครึ้มใจ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be complacent
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be in high spirits; feel a glow; glow with contentment
คำที่คล้ายกัน : ครึ้มใจ, อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
ความหมายภาษาไทย : มีอารมณ์ดีอย่างกระหยิ่มใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ