คำว่า ' สรงน้ำพระ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pour water
คำที่คล้ายกัน : รดน้ำพระ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ