คำว่า ' ครึกครื้น ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า merrily
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : joyfully; jolly; lively
คำที่คล้ายกัน : รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง
คำตรงกันข้าม : เศร้าโศก, สลดใจ
ตัวอย่างประโยค : คืนนี้พวกเราไปหาความสำราญกันอย่างครึกครื้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ