คำว่า ' คร้าน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be lazy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be indolent; be slothful
คำที่คล้ายกัน : ขี้เกียจ, เกียจคร้าน
ตัวอย่างประโยค : กว่าผมจะกลับเข้าบ้านก็มืดค่ำคร้านจะอาบน้ำ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ