คำว่า ' ครอบ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cover
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : overarch
คำที่คล้ายกัน : คลุม, ปิดคลุม, หุ้ม
ตัวอย่างประโยค : หาอะไรมาครอบกับข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวจะเย็นหมด
ความหมายภาษาไทย : เอาของที่มีลักษณะคลุ่มๆ คล้ายขันคว่ำปิดงำไว้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ