คำว่า ' คมสัน ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า smart
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : enchanting; graceful; handsome; good-looking; attractive; sharp-featured
คำที่คล้ายกัน : คมคาย, คม, หล่อ
ตัวอย่างประโยค : เขามีรูปร่างสูงสง่าหน้าตาคมสันผิดกับพี่น้อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ