คำว่า ' คนบ้านนอก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rustic
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : country person; rural person
คำที่คล้ายกัน : คนชนบท, คนต่างจังหวัด
คำตรงกันข้าม : คนเมือง, คนกรุง
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ทรรศนะของเขาแตกต่างไปจากคนบ้านนอกทั่วไป
ความหมายภาษาไทย : คนที่อาศัยอยู่ในชนบท มักใช้เปรียบเปรยคนที่มาจากชนบท มีกิริยาท่าทางเซ่อซ่า ไม่ทันสมัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ