คำว่า ' คนใจดี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kind person
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : generous person; good-humoured person; good-nature person; benevolent person
คำตรงกันข้าม : คนใจร้าย
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : อาจารย์ของพวกเราเป็นคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ