คำว่า ' การสาธิต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า demonstration
ตัวอย่างประโยค : มีการสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์ที่ห้างพันธ์ทิพย์ทุกวัน
ความหมายภาษาไทย : การแสดงเป็นตัวอย่าง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ