คำว่า ' การละทิ้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า abandonment
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : leave; desertion
คำที่คล้ายกัน : การทิ้ง, การจาก, การเลิก
ตัวอย่างประโยค : ผลจากการสำรวจพบว่าการละทิ้งถิ่นฐานของคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน
ความหมายภาษาไทย : การละด้วยวิธีทิ้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ