คำว่า ' การรำลึก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า recall
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : remembrance; recollection; reminiscence
คำที่คล้ายกัน : การระลึก, การนึกถึง, การคิดถึง
ตัวอย่างประโยค : ทุกวันที่ 14-16 ตุลาคมของทุกปีจะมีงานที่แสดงถึงการรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของคนไทยเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ