คำว่า ' การยิ้ม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า smiling
คำที่คล้ายกัน : การยิ้มแย้ม
ตัวอย่างประโยค : การยิ้มของคนไทยเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นที่ประทับใจแก่ชาวต่างชาติ
ความหมายภาษาไทย : การแสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ