คำว่า ' การพา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า carrying
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : taking; conduction; leading; convection; bringing
คำที่คล้ายกัน : การนำ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ