คำว่า ' การฝังศพ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า burial
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : interment; funeral
ตัวอย่างประโยค : การฝังศพคนตายนิยมทำในหมู่คนจีน
ความหมายภาษาไทย : พิธีกรรมทางศาสนาที่กระทำแก่ร่างกายของผู้ตาย โดยการฝังร่างลงในดิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ