คำว่า ' มัชฌิมา ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า moderate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : middle
คำที่คล้ายกัน : ปานกลาง, มัชฌิม
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : เวลาจะทำอะไร เราควรยึดหลักมัชฌิมาเอาไว้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ