คำว่า ' มัจฉะ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fish
คำที่คล้ายกัน : ปลา, มัจฉา
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
หน่วยนับ : ตัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ