คำว่า ' มังสวิรัติ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า vegetarian
ความหมายภาษาไทย : การงดเว้นกินเนื้อสัตว์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ