คำว่า ' มังคุด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mangosteen
หน่วยนับ : ผล, ต้น
ตัวอย่างประโยค : มังคุดเป็นผลไม้ที่ฉันชอบกินที่สุด
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้ต้นชนิด Garcinia mangostana Linn. ในวงศ์ Guttiferae ผลกลม เมื่อแก่สีแดงคล้ำ เปลือกมีรสฝาดใช้ทำยาได้ เนื้อในขาว รสหวานอมเปรี้ยว




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ