คำว่า ' กินซ้าย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า exceed in the left side
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be inclined to the left
ตัวอย่างประโยค : รถของแม่กินซ้ายไปมาก
ความหมายภาษาไทย : อาการที่รถ เรือ ว่าว เป็นต้น เคลื่อนล้ำไปทางซ้ายมากเกินควร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ