คำว่า ' กำเดา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า nosebleed
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : epistaxis; nasal catarrh
คำที่คล้ายกัน : เลือดกำเดา
ตัวอย่างประโยค : เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก
ความหมายภาษาไทย : เลือดที่ออกทางจมูก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ