คำว่า ' การตัดต่อ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า editing
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : montage; photomontage
ตัวอย่างประโยค : ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดต่อภาพ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ