คำว่า ' กลบเกลื่อน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า conceal
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hide; cover up
คำที่คล้ายกัน : ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบ, ซ่อนเร้น, แอบแฝง
คำตรงกันข้าม : เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค : ผู้ต้องสงสัยพยายามกลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ