คำว่า ' กรุณา ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า please
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : kindly
คำที่คล้ายกัน : โปรด, ช่วย
ตัวอย่างประโยค : กรุณาเปิดประตูให้ด้วยครับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ