คำว่า ' กรีฑาสถาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า stadium
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : athletic grounds
ตัวอย่างประโยค : ประธานได้เปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2505 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา 28 พฤศจิกายน 2505
ความหมายภาษาไทย : สถานที่เล่นกีฬา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ