คำว่า ' สกปรก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be dirty
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be unclean; tarnish
คำที่คล้ายกัน : โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน
คำตรงกันข้าม : สะอาด, ขาวสะอาด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ